|  
 אקספרט חצי אוטומטי למסחר בחדשות - News Trader
רובי סלטון  פורקס - כלי מסחר מתקדמים    
מאת  רובי סלטון 25/05/2007 13:15

אסטרטגיית המסחר הנפוצה למסחר בחדשות הינה אסטרטגיית ה-Straddle: מיקום הוראת Buy Stop ו-Sell Stop במרחק מסוים ממחיר השוק כשהמטרה הינה לתפוס פריצה לאחד הכיוונים לאחר פרסום חדשות מסחר. לצורך כך פיתחנו אקספרט העושה את העבודה בשבילך.

האקספרט פותח שתי הוראות במרחק מסוים ממחיר השוק ומשנה את מיקומם בהתאם לתזוזת המחיר לפני אירוע החדשות. לאחר אירוע החדשות ניתן לקבוע פרק זמן מסוים שבו מבוטלות ההוראות במידה ולא הופעלו. כמו כן קיים מנגנון של טריילינג סטופ הנכנס לפעולה עם הגיע הפוזיציה לרווח מסוים.

פרמטרים חיצוניים

מנגנון ראשון של הזזת סטופ ולקיחת רווחים חלקית (הטריגר בפיפסים) - 0 כדי להתעלם ממנגנון זה.   Partial.Close.Trigger.1
סגירה חלקית של הפוזיציה (מספר לוטס). Partial.Lots.Close.1
מיקום הסטופ החדש (בפיפסים) לאחר הפעלת הטריגר. Partial.Close.Move.Stop.Pips.1
מנגנון שני של הזזת סטופ ולקיחת רווחים חלקית (הטריגר בפיפסים) - 0 כדי להתעלם ממנגנון זה. Partial.Lots.Close.2
מיקום הסטופ החדש (בפיפסים) לאחר הפעלת הטריגר. Partial.Close.Move.Stop.Pips.2
סגירה חלקית של הפוזיציה (מספר לוטס). Partial.Lots.Close.2
טריגר בפיפסים להפעלת מנגנון של טריילינג סטופ. Trailing.Stop.Trigger.Pips
מספר הפיפסים למיקום הסטופ בעת פעולתו של מנגנון הטריילינג סטופ. Trailing.Stop.Pips
גודל עיסקה / מספר חוזים לטרייד. Initial.Order.Lots
TP ראשוני בפיפסים. Initial.TP.Pips
SL ראשוני בפיפסים. Initial.SL.Pips
התאריך שבו יפורסמו החדשות לפי שעון הברוקר (פורמט dd.mm.yyyy). השאר ריק כדי להתעלם מהתאריך ולבצא את הפעולה בכל יום באותה שעה. News.Date
השעה שבה יפורסמו החדשות לפי שעון הברוקר (פורמט hh:mm). News.Time

מרחק בפיפסים ממחיר השוק שבו תמוקם הוראת ה-Buy Stop.

Buy.Stop.Order.Distance.Pips

מרחק בפיפסים ממחיר השוק שבו תמוקם הוראת ה-Sell Stop.

Sell.Stop.Order.Distance.Pips
מספר השניות לפני פירסום החדשות שבו יפתחו ההוראות. Time.2.Place.Orders.Before.News
מספר השניות לפני פירסום החדשות שבו יפסיקו להתעדכן מחירי ההוראות. Time.2.Stop.Modify.Before.News
מספר השניות לאחר פירסום החדשות שבו יבוטלו הוראות שלא הופעלו. Order.Expiration.After.News
האם הברוקר מוכן לקבל הוראות עם תוקף. Expiration.Handling.By.Broker

שאלות טכניות ניתן להפנות אל הפורום לשירשור מוצר מספר 2100 - אקספרט למסחר בחדשות - News Trader.

כל הזכויות שמורות לטורנדו FX פתרונות פורקס מתקדמים © 2007 - 2006

קישור קבוע (Permalink) |  מעקב איזכורים (Trackback)
חיפוש
דף הבית | שירותים | ברוקרים | תוכנת המסחר | פתיחת חשבון | פורום | בלוג | מי אנחנו | אזהרות | צור קשר